• 0745 049 367
  • Luni - Vineri — 10:00 - 18:00

Garanţie

Termenii și condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu prevederile legale: Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora. Perioada de garanţie este menţionată în certificatul emis de producător/importator/vanzator și începe să curgă de la data livrării produselor; de asemenea această perioadă este confirmată și de certificatul de garanţie aferent facturii fiscale emis de către firma noastră.

Produsele comercializate pe siteul nostru, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei române în vigoare, în conformitate cu dispozițiile legii 449 / 2003, modificată, de 24 de luni de la momentul livrării şi politicilor comerciale ale producătorilor/distribuitorilor. Condiţiile de acordare a garanţiei sunt cele menţionate în certificatul de garanţie, din acest motiv vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest document.

Certificatele de garanţie pot fi emise de către societatea noastră sau de către producător/distribuitor. În cazul în care dintr-un colet lipseşte certificatul de garanţie al produsului acest lucru trebuie semnalat în maximum 48 ore de la recepţia coletul pe adresa de e-mail a siteului.

Eventualele lipsuri/deteriorări ale produsului trebuie comunicate către noi prin e-mail la [email protected] în 24 de ore de la primirea coletului, în caz contrar se consideră că acestea nu au existat.
Nu se acordă garanţie pentru consumabile.

Operaţiunile efectuate de service în perioada de garanţie vor fi menţionate pe documente separate; aceste documente devin parte integrantă a certificatului de garanţie. Termenul maxim de soluţionare este de 15 zile calendaristice de la recepţia produsului în unitatea de service/momentul la care operatorul economic a luat la cunoștinţă de deficienţele respective.

În cazul defectării produsului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail, specificând defecţiunea semnalată.

Produsele trebuie trimise bine ambalate, cu toate accesoriile originale şi însoţite de certificatul de garanţie în original. Lipsa certificatului de garanţie poate duce la imposibilitatea primirii în service a produsului.

Taxele de transport sunt suportate de către expeditor.

Responsabilităţile clientului:

Condiţiile de garanţie nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanţe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
- S-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și/sau modificat de personal neautorizat;
- Numărul de serie al produsului, componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
- Sigiliile pentru garanţie au fost rupte sau schimbate;
- Produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugină sau prezintă urme utilizare în condiţii neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variaţii mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul echipamentelor, etc;

Pentru orice alte informaţii ne puteţi contacta la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic la 0745 049 367 (Orange).